Αναζήτηση

Slide Slide

Η αποστράγγιση είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να μην ποτίζεις υπερβολικά τα φυτά σου. Χρησιμοποίησε χαλίκια για να καλύψεις το 1/3 της γλάστρας, πριν προσθέσεις χώμα και το φυτό σου. Έτσι το νερό θα τρέχει ανάμεσα από τα χαλίκια και δεν θα λιμνάζει στο χώμα, γύρω από τις ρίζες.

Επιστροφή στην κορυφή